Služby

ZASTUPOVANIE PREDÁVAJÚCEHO - sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti


Úlohou našej realitnej kancelárie pri sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti je nájsť kupujúceho na nehnuteľnosť v čo najkratšej dobe.


Výhody:


        ŠETRÍME VÁŠ ČAS • zverejnením Vašej nehnuteľnosti na internete

 • osobnou účasťou na obhliadke nehnuteľnosti

 • rokovaním s druhou stranou

 • prepisom energií


         ŠETRÍME VAŠE PENIAZE  • vyjednaním čo najvýhodnejšej kúpnej ceny

 • vyhotovením zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad a oznámenia o návrhu na vklad


ZASTUPOVANIE KUPUJÚCEHO - sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti


Úlohou našej realitnej kancelárie pri sprostredkovaní kúpy nehnuteľnosti je nájsť kupujúcemu nehnuteľnosť podľa jeho predstáv a čo za najlepších podmienok.


Výhody:


        ŠETRÍME VÁŠ ČAS • hľadaním nehnuteľnosti na internete

 • osobnou účasťou na obhliadke nehnuteľnosti

 • rokovaním s druhou stranou

 • overením právneho stavu nehnuteľnosti (vlastníctvo, ťarchy, a pod.)

 • prepisom energií  


 


        ŠETRÍME VAŠE PENIAZE  • vyjednaním čo najnižšej kúpnej ceny

 • vyhotovením zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vrátane návrhu na vklad a oznámenia o návrhu na vklad


Odmena za poskytnutie služieb je dohodnutá individuálne v závislosti od druhu, miesta nehnuteľnosti a rozsahu poskytovaných služieb.